L3-banner-media

Inauguračné prednášky Fakulty prírodných vied

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. apríla 2018 sa v Sieni Konštantína Filozofa  UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
  • o 9,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jany Škvareninovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
    Názov inauguračnej prednášky: Fenológia ako ekologický ukazovateľ zmien v krajine;
  • o 11,00 hod. inauguračná  prednáška doc. Mgr. Ivana Baláža, PhD., pracovníka Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
    Názov inauguračnej prednášky: Drobné zemné cicavce v interakcii s činnosťou človeka.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo