L3-banner-media

Vymenovanie dekanky Filozofickej fakulty UKF

Rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. na základe výsledkov volieb Akademického senátu FF UKF, vymenoval dňa 10. septembra 2018 do funkcie novú dekanku doc. PhDr. Jarmilu Jurovú, PhD. s účinnosťou od 23. septembra 2018.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo