L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Evy Reid, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 4. októbra 2018 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, pred Vedeckou radou fakulty, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Evy Reid, PhD. (Pedagogická fakulta UKF) v odbore 1.1.10 Odborová didaktika na tému „Špecifiká tvorby učebníc angličtiny pre slovenského žiaka“ a obhajoba habilitačnej práce „Current Challenges of English Language Teaching in Gifted Education“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo