L3-banner-media

Navždy nás opustil bývalý vedúci predstaviteľ univerzity prof. PhDr. Michal Soták, DrSc.

V pondelok 24. septembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov dekan Pedagogickej fakulty v rokoch 1970 – 1988 prof. PhDr. Michal Soták, DrSc. Poslednú rozlúčku usporiada rodina v kruhu najbližších.
Prof. Michal Soták sa narodil 11. septembra 1927 v obci Zbudská Belá v okrese Medzilaborce. Bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Neskôr pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Prešove a na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. V roku 1970 sa stal dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre, kde zastával aj funkciu vedúceho Katedry rusistiky a západnej filológie.
Predmetom záujmu jeho vedeckovýskumnej práce bol výskum slovnej zásoby v porovnávacom rusko-slovenskom pláne (lexikológia, lexikografia). V oblasti metodiky vyučovania ruského jazyka sa zameriaval na filológov-rusistov a nefilológov. Venoval sa aj skúmaniu slovensko-ruských jazykových kontaktov.
Počas svojho života zastával mnohé významné funkcie. V rokoch 1972 – 1989 bol predsedom Asociácie rusistov na Slovensku, v rokoch 1976 – 1990 viceprezidentom Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry (MAPRJAL) a v rokoch 1981 – 1990 podpredsedom Československej asociácie rusistov.
Prof. Michal Soták sa počas svojho pôsobenia vo funkcii vedúceho predstaviteľa Pedagogickej fakulty v Nitre významne pričinil o to, že sa z fakulty stalo skutočné vysokoškolské pracovisko, schopné vychovávať charakterovo pevných a odborne dobre pripravených učiteľov. Navždy sa tým zapísal do dejín Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Česť jeho pamiatke!
prof. Michal Soták
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo