L3-banner-media

Voľby do AS UKF: Zverejnenie výsledkov volieb zo dňa 13. novembra 2018

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválených 8. 10. 2018 predsedníctvom poverený člen predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 13. 11. 2018.
Voľby do zamestnaneckej časti AS UKF
Voľby do študentskej časti AS UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo