L3-banner-media

Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl za UKF v Nitre

V súlade s čl. 1 ods. 2 písm. b) 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl AS UKF vyhlasuje voľby zástupcov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do Študentskej rady vysokých škôl na nové volebné obdobie. Voľby sa uskutočnia 27. februára 2019.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo