L3-banner-media

Štipendiá do Izraela pre študentov, doktorandov, absolventov a pedagógov

Vážení študenti,
absolventi,
pedagógovia,
výskumní pracovníci,
radi by sme Vás informovali, že izraelská vláda ponúka možnosti získania dvoch typov štipendií:
Uzávierka prihlasovania je 7. januára 2019 o 15.00 h. Všetky dôležité informácie nájdete prostredníctvom vyššie uvedených linkov.
S pozdravom
PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo