L3-banner-media

Štipendiá do zahraničia na študijné, výskumné pobyty a letné jazykové kurzy

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) ponúka v rámci programu Akademické mobility mnoho možností pre získanie štipendií do zahraničia na študijné, výskumné pobyty a letné jazykové kurzy. Pozrite si krajiny a termíny uzávierok pre podávanie žiadostí na rok 2019/2020:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo