L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Františka Strejčka, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 11. apríla 2019 (štvrtok) o 10.00 h sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Františka Strejčka, PhD., pracovníka Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 4.2.1 biológia na tému Jadierko ako marker životaschopnosti raných embryí.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo