L3-banner-media

Habilitačná prednáška Ing. Janky Bereseckej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 29. apríla 2019 o 11.00 h sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Janky Bereseckej, PhD., pracovníčky Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu.
Názov habilitačnej práce: Povedomie o značke vo vidieckom turizme.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo