L3-banner-media

Habilitačná prednáška PaedDr. Eleonóry Mendelovej, PhD.

Dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 23. mája 2019 o 10.00 h sa v zasadacej miestnosti dekana PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Eleonóry Mendelovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore 1.1.4 pedagogika na tému „Rodičovské roly v kontexte zmien súčasnej spoločnosti“ a obhajoba habilitačnej práce „Súčasná rodina v edukačnej reflexii“.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo