L3-banner-media

Harmonogram promócií na UKF

Univerzita tretieho veku: 13. júna 2019 (štvrtok) od 16.00 h
Fakulta prírodných vied: 17. júna 2019 (pondelok) od 8.30 h, 11.30 h, 14.30 h
                                         8. júla 2019 (pondelok) od 8.30 h, 11.30 h
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. júla 2019 (pondelok) od 9.00 h, 11.30 h, 14.00 h
                                                                 2. júla 2019 (utorok) od 9.00 h, 11.30 h, 14.00 h
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 28. júna 2019 (piatok) od 9.00 h, 12.00 h, 14.30 h
Filozofická fakulta: 24. júna 2019 (pondelok) od 9.00 h, 12.00 h, 15.00 h
                               25. júna 2019 (utorok) od 9.00 h, 12.00 h
                               10. júla 2019 (streda) od 9.00 h, 12.00 h, 15.00 h
Pedagogická fakulta: 19. júna 2019 (streda) od 9.00 h, 11.30 h, 14.00 h
                                   20. júna 2019 (štvrtok) od 9.00 h, 11.30 h, 14.00 h
Nitrianska letná univerzita: 12. júla 2019 (piatok) od 14.00 h
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo