L3-banner-media

Navždy nás opustil profesor Ján Perhács

S veľkým zármutkom a ľútosťou v srdci oznamujeme, že 11. júla 2019 nás navždy opustil Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Ján PERHÁCS, CSc., sociálny andragóg, pedagóg, čestný člen komisie Pedagogickej a andragogickej vedy Maďarskej akadémie vied, čestný člen Českej andragogickej spoločnosti, nositeľ viacerých ocenení a dlhoročný pracovník Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF, ktorý stál pri zrode Pedagogického inštitútu v Nitre a pri konštituovaní študijného odboru andragogika na Pedagogickej fakulte UKF.
Odišiel významný odborník a vzácny človek, na ktorého ľudské kvality si s láskou všetci spomíname.
Odpočívajte v pokoji!
Foto perhács

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo