L3-banner-media

Výzva na dodatočné prihlasovanie do vzdelávacích programov romológia a špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP

Vzhľadom na vysoký záujem o vzdelávacie programy romológia a špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia otvára Ústav romologických štúdií FSVaZ doplňujúce prihlasovanie do vzdelávacích programov a písomné prihlášky prijíma do 31. augusta 2019.
Vzdelávací program romológia je určený pomáhajúcim profesionálom (napr. zamestnanci CPPPaP, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, zamestnanci mimovládnych organizácií, atď.), ktorí pracujú v pomáhajúcej profesii s Rómami alebo sa na takúto profesiu pripravujú. Podmienkou je ukončené min. stredné vzdelanie s maturitou.
Do vzdelávacieho programu špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP sa môžu prihlasovať pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl, ktorí spĺňajú kvalifikačné podmienky vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti a sú zaradení do kariérovej pozície špecialistu na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP.
Vzdelávanie je bezplatné, náklady na ubytovanie, stravu a vzdelávacie materiály budú hradené zo zdrojov projektu.
Všetky dôležité informácie a prihlášky nájdete v prílohách.
V prípade otázok kontaktujte alebo tel. č. 0908 304 136.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo