L3-banner-media

Habilitačná prednáška Ing. Viery Petlušovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 17. septembra 2019 (utorok) o 10.00 h sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Viery Petlušovej, PhD., pracovníčky Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenska
Názov habilitačnej práce: Význam vybraných faktorov prostredia pri hodnotení erózie pôdy v podmienkach nížinnej pahorkatiny

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo