L3-banner-media

Inauguračná prednáška dr. habil. PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD.

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 4. októbra 2019 o 13.30 h sa v miestnosti A-112 v budove FSŠ UKF, Dražovská cesta 4, uskutoční inauguračná prednáška dr. habil. PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD., pracovníka Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, v odbore cudzie jazyky a kultúry.
Názov inauguračnej prednášky: A popkultúra-kutatás közép-európai kontextusban (Výskum popkultúry v stredoeurópskom kontexte).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo