L3-banner-media

Habilitačné prednášky Fakulty prírodných vied

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 24. septembra 2019 (utorok) sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
  • o 9.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Bolečka, PhD., pracovníka Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore biológia.
    Názov habilitačnej prednášky: Hybridné roje borovice horskej a borovice lesnej vo flóre Slovenska
    Názov habilitačnej práce: Variabilita antioxidantov borovice horskej (Pinus mugo Turra), borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a ich hybridného roja;
  • o 11.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Beáty Piršelovej, PhD., pracovníčky Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore biológia.
    Názov habilitačnej prednášky: Mechanizmy tolerancie rastlín na ióny ťažkých kovov
    Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty tolerancie sóje fazuľovej a kukurice siatej na ióny kadmia, olova a arzénu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo