L3-banner-media

Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2019 do 16.00 h, pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, kde nájdete podrobné informácie o programe.
Štipendiá sú určené pre študentov slovenských vysokých škôl, doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov na pokrytie životných nákladov na študijný/výskumný pobyt.
V prípade otázok týkajúcich sa Národného štipendijného programu sa môžete obrátiť na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (), v prípade štipendistov s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (), v prípade zahraničných štipendistov.
Ďalšia uzávierka programu, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2020, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2020/2021.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo