L3-banner-media

Inauguračné prednášky Fakulty prírodných vied

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 22. októbra 2019 sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
  • o 9.00 h inauguračná prednáška doc. RNDr. Zuzany Krumpálovej, PhD., pracovníčky Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
    Názov inauguračnej prednášky: Mechanizmy koexistencie živočíchov v mestských aglomeráciách;
  • o 11.00 h inauguračná prednáška doc. RNDr. Jaromíra Kolejku, CSc., pracovníka Katedry geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
    Názov inauguračnej prednášky: Data o krajině v environmentálních aplikacích.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo