L3-banner-media

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UKF

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UKF v Nitre za Fakultu stredoeurópskych štúdií a Filozofickú fakultu UKF v Nitre a voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF v Nitre za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UKF
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UKF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo