L3-banner-media

Habilitačná prednáška PhDr. Ľubora Pilárika, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa 7. novembra 2019 o 10.45 h v Aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Ľubora Pilárika, PhD., odborného asistenta Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Názov habilitačnej prednášky: Emočná inteligencia v kariérovom rozhodovaní adolescentov: od súčasnej konceptualizácie emočnej inteligencie k sledovaniu jej uplatniteľnosti pri kariérových voľbách.
Názov habilitačnej práce: Kariérové rozhodovanie adolescentov: Osobnostné a emočné aspekty ťažkostí a stratégií kariérového rozhodovania.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo