L3-banner-media

Darujte 2 % z dane Univerzitnej knižnici UKF

Aj tento rok sa o vaše 2 % uchádza naša Univerzitná knižnica. Prispejte na nákup publikácií a pomôžte tak obohatiť knižničný fond. Za darované 2 % z dane v rokoch 2015 – 2019 zakúpila Univerzitná knižnica UKF nové odborné publikácie v celkovej hodnote 23 107,51 €. K podobnému výsledku jej môžete pomôcť aj teraz. Ako na to?
1. ak ste zamestnancom UKF a:
 • požiadali ste UKF o vykonanie ročného zúčtovania dane,
 • splnili ste nárok na poukázanie 2 % dane,
 • potrebujete poradiť s vyplnením a doručením vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre účely poukázania 2% dane Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,
  navštívte mzdové oddelenie UKF v termíne od 14. apríla 2020 do 24. apríla 2020,
2. ak nie ste zamestnancom UKF a:
 • požiadali ste o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa,
 • po jeho vykonaní požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
 • z tohto potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať,
 • vyplníte vyhlásenie,
 • obe tieto tlačivá: vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. apríla 2020 daňovému úradu podľa vášho bydliska,
3. ak ste fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019:
 • môžete vyhlásiť priamo v príslušnej časti daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať vami určenému prijímateľovi,
 • vyplnené daňové priznanie doručte miestne príslušnému daňovému úradu do 31. marca 2020,
4. ak ste v roku 2019 vykonávali dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a rozhodli ste sa poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane,
 • doložte do vyhlásenia, resp. daňového priznania, aj písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z.z.
slucka 2 percenta 2020 16 9 final TV v2

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo