L3-banner-media

Informácia pre frekventantov U3V – AKTUALIZOVANÉ

Vážení frekventanti Univerzity tretieho veku,
v nadväznosti na krízovú situáciu ohľadom šírenia pandémie a v snahe ochrániť vaše zdravie rušíme v akademickom roku 2019/2020 výučbu na U3V. Zrušená výučba bude nahradená v plnom rozsahu na začiatku akademického roka 2020/2021. O začiatku výučby a rozvrhoch platných pre nový akademický rok Vás budeme individuálne informovať. Finančné prostriedky za tento akademický rok Vám budú v alikvotnej čiastke vrátené. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte e-mailom Oddelenie pre vzdelávanie:
prof. Jana Duchovičová – prorektorka pre vzdelávanie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo