L3-banner-media

Cena rektora UKF za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2013

Prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor UKF v Nitre, v súlade s platnou Smernicou UKF č. 2/2012 Oceňovanie zamestnancov UKF a doktorandov v dennej forme štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej a umeleckej činnosti  a na základe návrhu hodnotiacej komisie udelil Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť realizovanú v roku 2013 zamestnancom našej univerzity nasledovne: Cena rektora bude odovzdaná oceneným zamestnancom na slávnostnom stretnutí s rektorom UKF a finančná mimoriadna odmena bude vyplatená v novembrovom výplatnom termíne v súlade s platnou Smernicou UKF č. 2/2012.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo