L3-banner-media

Ostal vám nevyčerpaný kredit na stravovanie? Môžete požiadať o jeho vrátenie.

Vážení študenti,
o vrátenie nevyčerpaného zostatku kreditu na stravovanie môžete požiadať e-mailom na moju adresu . Akceptované budú iba žiadosti odoslané z univerzitnej e-mailovej adresy študenta.
Žiadosť o vrátenie nevyčerpaného zostatku kreditu musí obsahovať meno a priezvisko študenta, ID študenta, číslo bankového účtu (v IBAN tvare), na ktorý žiadate vrátiť peniaze.
Po overení individuálnej žiadosti študenta v stravovacom systéme UKF budú preplatky bezodkladne poukázané na bankový účet, ktorý žiadateľ uvedie vo svojej individuálnej žiadosti. Ďakujem za pochopenie.
 
Vážení študenti,
želám Vám v mene svojom i celej Univerzitnej jedálne, i keď neštandardné, ale o to pokojnejšie veľkonočné sviatky.
S úctou
Ing. Igor Paulovič
riaditeľ UJ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo