L3-banner-media

Zasadnutie Vedeckej rady UKF – inauguračné konanie doc. RNDr. Daši Munkovej, PhD.

Oznamujeme Vám, že dňa 1. júla 2020 o 11.00 hod. sa uskutoční v prednáškovej miestnosti P-2, Tr. A. Hlinku 1, zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre. Súčasťou zasadnutia je inauguračné konanie doc. RNDr. Daši Munkovej, PhD., pracovníčky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania prekladateľstvo a tlmočníctvo.
V Aule UKF v Nitre bude zabezpečený priamy prenos z verejnej časti rokovania Vedeckej rady UKF. V súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19 bude vstup umožnený len za dodržania prísnych hygienických podmienok (ochranné rúška, použitie dezinfekcie pri vstupe) s obmedzenou kapacitou osôb.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo