L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Róberta Arpáša, Ph.D.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 18. augusta 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Róberta Arpáša, Ph.D., pracovníka Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania história.
Názov habilitačnej prednášky: Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej medzivojnovej politike
Názov habilitačnej práce: Slováci a (česko)slovenská (ne)jednota. Premeny slovenskej otázky v 30. rokoch 20. storočia

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo