L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 2. septembra 2020 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Mariany Čechovej, PhD., pracovníčky Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: Axiologické modifikácie arcitextuálnych negatívnych postáv na kultúrno-areálovej osi Východ – Západ
Názov habilitačnej práce: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo