L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Mariána Žabenského, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 3. septembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Mariána Žabenského, PhD., pracovníka Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Výskum kultúrno-historického vývoja baníctva na hornej Nitre prostredníctvom multitemporálnej analýzy transektov kultúrno-krajinných vrstiev
Názov habilitačnej práce: Bojnice: krajina – človek – kultúra

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo