L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Silvie Letavajovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 3. septembra 2020 o 13.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Silvie Letavajovej, PhD., pracovníčky Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kulturológia.
Názov habilitačnej prednášky: Reflexia cudzincov, migrantov a utečencov v slovenskej spoločnosti
Názov habilitačnej práce: Zmiešané manželstvá (manželstvá s cudzincami) ako sociokultúrny fenomén

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo