L3-banner-media

Letné brigády do Nemecka pre študentov vysokých škôl

Radi by sme Vás prostredníctvom siete EURES Slovensko informovali o možnosti letných brigád v Nemecku pre študentov vysokých škôl.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v Slovenskej republike a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. Ponuka pracovných miest je spravidla v pomocných pracovných činnostiach v hoteloch, reštauráciách, systémovej gastronómii (Mc Donald´s, Burgerking...), v poľnohospodárstve, upratovacích firmách a v určitých oblastiach priemyslu. Nejedná sa o vykonávanie odborných činností, prípadne praxe.
Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov.
Študenti, ktorí majú záujem o letné brigády v Nemecku si stiahnu tlačivá formulárov (viď príloha alebo http://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=326). Tieto si vytlačia, vypíšu, podpíšu, dajú potvrdiť na VŠ, ktorú navštevujú a zašlú poštou na adresu Ústredia práce.
Všetky predmetné dokumenty (2x aplikačný formulár spolu s fotografiou pasu, 1x registračný certifikát, 1x kópia vodičského oprávnenia - ak študent má vodičské oprávnenie – nie je povinné) musia byť najneskôr do 10.3.2015 zaslané na adresu:
Mgr. Petra Vrbová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67  Bratislava
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo