L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Marty Mydlárovej Blaščákovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2020 o 11.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Marty Mydlárovej Blaščákovej, PhD., pracovníčky Katedry biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biológia.
Názov habilitačnej prednášky: Vybrané aspekty kostného metabolizmu vo vzťahu k osteoporóze
Názov habilitačnej práce: Asociácia vybraných biomarkerov osteoporózy u postmenopauzálnych žien

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo