L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Janky Medovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 8. októbra 2020 o 10.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Janky Medovej, PhD., pracovníčky Katedry matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania teória vyučovania matematiky.
Názov habilitačnej prednášky: Rozvoj kombinatorického myslenia prostredníctvom riešenia matematických problémov
Názov habilitačnej práce: Profesionálny rast učiteľov a vzdelávateľov učiteľov v kontexte objavného vyučovania matematiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo