L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Martina Moroviča, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2020 o 9.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Martina Moroviča, PhD., pracovníka Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biológia.
Názov habilitačnej prednášky: Jadierko ako marker vývinovej kapacity raných embryí cicavcov
Názov habilitačnej práce: Nukleologenéza v oocytoch a raných embryách cicavcov: molekulárne a ultraštrukturálne aspekty aktivácie embryonálneho genómu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo