L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Martina Moroviča, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 6. októbra 2020 o 9.00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Martina Moroviča, PhD., pracovníka Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania biológia.
Názov habilitačnej prednášky: Jadierko ako marker vývinovej kapacity raných embryí cicavcov
Názov habilitačnej práce: Nukleologenéza v oocytoch a raných embryách cicavcov: molekulárne a ultraštrukturálne aspekty aktivácie embryonálneho genómu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo