L3-banner-media

Mesačný letný program v Číne

Dovolte, abychom nabídli studentům, doktorandům i vyučujícím měsíční letní program v Číně – Summer Law Institute in China – Executive Education Training Program. Jedná se o desátý ročník letní školy organizované evropskými univerzitami, kanadskou a americkou univerzitou na Pekingské univerzitě. Bez ohledu na název LŠ se jedná o MULTIDISCIPLINÁRNÍ ČTYŘTÝDENNÍ PROGRAM otevřený studentům, absolventům a profesionálům všech studijních oborů ve věkově skupině od 19 let výše (našemu nejstaršímu účastníkovi bylo 56 let).
LŠ se koná OD SOBOTY 18. ČERVENCE DO SOBOTY 15. SRPNA 2015.
 
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 31. LEDNA 2015 na emailovou adresu . 
Více o nás a historii LŠ čtěte zde: http://www.summerlawinstitute.com/index.php/about.
 
Program zahrnuje:
Dva moduly zabývajícími se aktuálními tématy viděnými z evropské, americké i čínské (a dalších rozvojových zemí) perspektivy (vyučováno v angličtině profesory a experty). 1. Modul: Právo, politika, ekonomie a technologie s důrazem na klimatické změny a environmentální problémy součného světa. 2. Modul: Duševní vlastnictví, patenty, ochranné známky s ohledem na technologie ochrany životního prostředí.
Součástí programu jsou i semináře a kulaté stoly. Mezi pozvanými hosty vystoupí experti na čínské právo, politiku a kulturu, ekonomiku, životní prostředí, udržitelný rozvoj a duševní vlastnictví.
 
Cíl letní školy:
Obohaťte svůj životopis mezinárodní akademickou zkušeností (všechny kurzy jsou vyučovány professory a experty v různých oborech z různých zemí). Připravte se na mezinárodní prostředí, které vám osvětlí problémy rychle se rozvíjejících zemí (např. Čína). Osvětlíme vám spojení mezi konceptuálními teoriemi, metodologií a technikou výuky a jejich aplikací na případové studie. Nabídneme vám příležitost rozvinout vaši kariéru, získat kontakty na místní organizace, veřejné institutce, soukromé podniky a firmy, mezinárodní organizace, NGO atd.
Využijte příležitosti a seznamte se s lidmi z jiných zemí a kultur. Profitujte z „mentoring program“ vedeného našimi profesory a specialisty, kteří vás uvedou do místního profesionálního světa.  
 
Další informace neleznete v brožuře.
Navštivte naši webovou stránku www.summerlawinstitute.com a sociální sítě:
Twitter: @SLI_China.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo