L3-banner-media

Ponuka zahraničných stáží pre študentov slovenských univerzít prostredníctvom organizácie AIESEC

AIESEC je najväčšia svetová študentmi vedená organizácia, ktorá pôsobí v 111 krajinách sveta, v ktorých realizuje svoj program stáží pre mladých ľudí. Táto organizácia pôsobí aj na Slovensku, kde každoročne poskytne stovkám mladých ľudí možnosť vycestovať do zahraničia a získať tak neoceniteľné skúsenosti.
AIESEC ponúka stáže všetkým študentom slovenských vysokých škôl a univerzít a takisto aj čerstvým absolventom (maximálne 2 roky po ukončení štúdia). Postup prihlásenia sa na stáž je pre záujemcu jednoduchý – klikne si na stránku www.zahranicnestaze.sk, kde vyplní jednoduchý prihlasovací formulár. Následne absolvuje výberový pohovor, jazykový test, a pokiaľ tento proces úspešne zvládne, bude si môcť začať hľadať svoju vlastnú vysnívanú stáž. Výhodou prístupu do databáze stáží je to, že si záujemca môže sám vyberať, na akú stáž a v akej krajine sa prihlási. V systéme sú tisícky stáží s rôznym zameraním takmer zo všetkých kútov sveta. Samozrejme, po prihlásení sa v databáze musí záujemca absolvovať pohovor so zahraničnou stranou, ktorá potom posúdi, či si stážistu pozve. Ak sú však stážisti šikovní a komunikatívni, tak túto časť s prehľadom zvládnu. Je to však už najmä na ich vlastnej aktivite a zodpovednosti.
AIESEC ponúka dva typy stáží:  kultúrne stáže (určené najmä pre mladších študentov VŠ) a profesijné  stáže(starší študenti + čerství absolventi).  V rámci kultúrnych stáží sa záujemcovia zúčastňujú predovšetkým vzdelávacích projektov v zahraničí, v tomto prípade stačí hovorová znalosť angličtiny a záujem o aktívne vzdelávanie. Dĺžka je od 6 týždňov do dvoch mesiacov, pozývajúca strana hradí ubytovanie v mieste stáže a často i časť nákladov na stravu. Profesijné stáže už zahŕňajú prácu v spoločnosti v zahraničí, prinášajú spoznanie inej firemnej kultúry  a osvojenie nových pracovných návykov. Trvajú dlhšie, od 1 do 1,5 roka. Pri tejto stáži stážista dostáva plat, ten je ale určený predovšetkým na pokrytie životných nákladov. Kritériá na profesijné stáže sú vyššie, spoločnosti požadujú výbornú znalosť cudzieho jazyka a často i prax v danom odbore.
Čo stáž študentom prinesie? To je predovšetkým na nich a na tom, čo si zo stáže odnesú. Najčastejšie spomínanými výhodami ale bývajú získané poznatky o nových kultúrach, zlepšenie angličtiny, zvýšenie sebavedomia a získanie nových priateľov. Zahraničná stáž taktiež prináša možnosť získať prax a uplatniť sa vo svojom odbore. AIESEC otvára študentom dvere do sveta – tým stačí týmito dverami prejsť  a absolvovať tak nezabudnuteľnú stáž v zahraničnej krajine.

Informácie:
Kontaktná osoba:
Zuzana Maderová
President
AIESEC Slovakia
    
Mobile: +421 911 729 872
E-mail:
Web:  www.aiesec.sk

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo