L3-banner-media

Stačia 2 % a pomôžeš

Prispejte na nákup nových publikácií pre pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov. S vašou podporou sme za darované 2 % z dane v rokoch 2015 – 2022 zakúpili nové odborné publikácie v celkovej hodnote 2 7916,10 € máte pocit, že knihy a literatúra sa dostali na vedľajšiu koľaj? Skúsme to spoločne zmeniť!
Prispejte aj Vy svojimi 2 %, resp. 3 % z dane na nákup literatúry do Univerzitnej knižnice UKF v Nitre. Podporte nás v našom úsilí.
Na čo použijeme Vašu podporu? Na skvalitnenie a obohatenie knižničného fondu pre študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color