L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. PhDr. Michala Kozubíka, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa dňa 15. októbra 2020 o 11.15 hod. v Aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Michala Kozubíka, PhD., docenta Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore sociálna práca.
Názov inauguračnej prednášky: Kritická sociálna práca: Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo