L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Petry Lajčiakovej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa dňa 15. októbra 2020 o 9.30 hod. v Aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Petry Lajčiakovej, PhD., odbornej asistentky Katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Názov habilitačnej prednášky: Morálny distres ako špecifický typ (negatívneho) stresu v pomáhajúcich profesiách
Názov habilitačnej práce: Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo