L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Petry Lajčiakovej, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že sa dňa 15. októbra 2020 o 9.30 hod. v Aule FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Petry Lajčiakovej, PhD., odbornej asistentky Katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.
Názov habilitačnej prednášky: Morálny distres ako špecifický typ (negatívneho) stresu v pomáhajúcich profesiách
Názov habilitačnej práce: Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo