L3-banner-media

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2015 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
 
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2015.
 • Výber štipendistov: koniec apríla.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.
V prípade projektov Akcie Rakúsko - Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
 • realizáciu letných jazykových škôl,
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
 • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
 • realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills.
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 30. 3. 2015.
 • Schvaľovanie projektov: koniec apríla.
Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke http://www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo