L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jitky Rožňovej, PhD., pracovníčky Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Názov habilitačnej prednášky: Komunikačný potenciál knihy ako masového média v dobe nových komunikačných technológií
Názov habilitačnej práce: Médiá – umenie – spoločnosť (Využitie umeleckých artefaktov v médiách a pri tvorbe adverfaktov)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo