L3-banner-media

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 9. novembra 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Klementa Mitterpacha, PhD., pracovníka Katedry filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania estetika.
Názov habilitačnej prednášky: „Akoby sa niečo stalo“. Autonómna zmena ako estetický fenomén.
Názov habilitačnej práce: Idea autonómnej skutočnosti medzi estetikou a filozofiou. Umelecké dielo ako vec.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo