L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UKF: Zverejnenie výsledkov z 15. decembra 2020

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF v Nitre za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 15. decembra 2020 (utorok).
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo