L3-banner-media

VOĽBY DO AS UKF: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF v Nitre za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 15. 12. 2020 (utorok).
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo