L3-banner-media

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS UKF: Zverejnenie výsledkov z 15. decembra 2020

V súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UKF v Nitre schválenými 8. októbra 2018 predsedníčka AS UKF v Nitre so súhlasom Predsedníctva AS UKF v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UKF v Nitre za Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 15. decembra 2020 (utorok).
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo