L3-banner-media

Inauguračná prednáška doc. Mgr. et. Mgr. Petra Mikuláša, PhD.

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 10. decembra 2020 o 9.00 hod. sa v zasadačke Dekanátu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. et. Mgr. Petra Mikuláša, PhD., pracovníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá.
Názov inauguračnej prednášky: Súčasný koncept celebrity v mediálnej a marketingovej komunikácii

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo