L3-banner-media

Odbory UKF v Nitre pozývajú: Tri letušky v Paríži

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov ako aj ostatným zamestnancom, že plánujeme návštevu divadelného predstavenia TRI LETUŠKY V PARÍŽI dňa 8.4.2015 (streda) so začiatkom o 19,00 hod. vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. Je to rozmarná spomienka na zlaté šesťdesiate roky – bez mobilov, teroristov a eur, ale plná bláznivých situácií s úspešným parížskym architektom Bernardom a tromi letuškami, ktoré sa nikdy nemali stretnúť (dĺžka predstavenia 2 h 25 min). V réžii J. Bielika hrajú herci Divadla JP v Trnave (P. Trník, M. Jánoš, N. Kočanová a i.).
Odchod autobusu spred budovy UKF, Tr. A. Hlinku 1 bude o 17:15, poplatok (vstupenka 8 € + doprava 4 €) činí 12 € /os.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte odborov /miestnosť č. P-5/ v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom: do 11.3.2015 (do 12:00).
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF v ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu činí príspevok na kultúrne akcie, t.j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to jedenkrát ročne.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo