L3-banner-media

Mimoriadne štipendiá

V súlade so Štipendijným poriadkom UKF v Nitre sa proces podávania návrhov na mimoriadne štipendium bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke https://doc.ukf.sk/stipko/.

Členovia akademickej obce doručia / pošlú vytlačený a podpísaný formulár na Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci (štipendiá z limitu rektora) alebo na dekanát fakulty (štipendiá z limitu dekana). Uzávierka podávania návrhov na mimoriadne štipendium je 15. marca 2015.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo