L3-banner-media

Grantové kolo pre podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF v Nitre

Vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že je vyhlásené grantové kolo na podávanie žiadostí o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF v Nitre.
Uzávierka grantového kola: 11. marec 2015.

Adresa pre doručovanie projektov:
Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
e-mail:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo