L3-banner-media

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016/2017

Vážení študenti,

Fulbrightova Komisia v SR ponúka Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016 - 2017.

Štipendium je určené študentom, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/ Master´s degree) na americkej univerzite v dĺžke 9 mesiacov. Uchádzači musia mať k dátumu odovzdania prihlášky ukončené magisterské vzdelanie.

Viac informácií o Programe a jeho jednotlivých kategóriách (Visiting Student Researcher/ Master´s degree), ako aj o kritériách a o pokynoch k vyplneniu prihlášky nájdete na webovej stránke: http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2016-2017 je 30. júna 2015.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese .

Dáša Velichová
Program Coordinator
J. W. Fulbright Commission
Levicka 3
821 08 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421-2-59374-639

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo